Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności statutowej samodzielnie lub we współdziałaniu, jedynie na rzecz ogółu społeczności, grup wyodrębnianych ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa, w tym również na rzecz członków Stowarzyszenia realizowanej wyłącznie w zakresie następujących zadań publicznych: 1 \) wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz edukacji, nauki, oświaty i wychowania, jak również wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, 2 ) wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; działań na rzecz integracji europejskich, rozwoju demokracji, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz działalności na rzecz mniejszości narodowych, 3 ) upowszechniania i ochrony wolności, praw człowieka, swobód obywatelskich, a także praw kobiet, jak również działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 4 ) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości, 5 ) działalności charytatywnej, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz osób niepełnosprawnych, jak również działania na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 6 ) promocji i organizacji wolontariatu oraz działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo inne organizacje pozarządowe w zakresie określonym w pkt 1-6 .

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję