Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celem priorytetowym Stowarzyszenia jest wielostronnie rozumiana pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, uwzględniająca szczególnie: a) wszechstronne działanie na rzecz osób z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością, w tym szeroko pojęta rehabilitacja 0374 także zawodowa i społeczna 0374 tych osób, zwiększanie ich szans życiowych, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich obowiązujących praw, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, b) wspomaganie całych rodzin z osobą niepełnosprawną oraz poszczególnych ich członków w sytuacjach kryzysowych wynikających z niepełnosprawności członka rodziny oraz w wypełnianiu ich obowiązków wobec osoby z niepełnosprawnością, c) budowanie społecznej świadomości dotyczącej problemów środowiska osób z niepełnosprawnością, d) aktywne włączanie się w życie społeczne we wszystkich dziedzinach, w których może to przynieść korzyść środowisku reprezentowanemu przez Stowarzyszenie. 2 . Działalność Stowarzyszenia obejmuje również zadania w zakresie: a) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej, b) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, c) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, d) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, e) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, f) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, g) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, h) działalności charytatywnej, i\) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, j\) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, k) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, l\) promocji i organizacji wolontariatu.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję