Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Działanie na rzecz oświaty oraz placówek zajmujących się wychowaniem, upowszechnianiem kształcenia i prowadzeniem badań naukowych 2 . Prowadzenie szkół oraz innych placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych 3 . Integracja placówek i organizacji kulturalno-oświatowych 4 . Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych 5 . Propagowanie krajoznawstwa, sportu i turystyki oraz pożytecznego i twórczego spędzania czasu wolnego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 6 . Działanie na rzecz edukacji proekologicznej i proeuropejskiej 7 . Działanie na rzecz promocji i ochrony zdrowia, profilaktyki antyalkoholowej oraz przeciwdziałania innym formom uzależnień 8 . Podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej 9 . Ochrona zabytków, miejsc pamięci oraz dziedzictwa kulturowego Warmii w kontekście oddziaływań wychowawczych 10 . Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz działania na rzecz rozwoju świadomości narodowej 11 . Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa , ratownictwa i ochrony ludności 12 . Upowszechnianie szeroko rozumianej świadomości prawnej, w szczególności w zakresie obowiązującego prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, a także praw i obowiązków obywatelskich, praw konsumenckich i praw wyborczych 13 . Działanie na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży szkolnej

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję