Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

I. Cele statutowe: 1 . Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu masowego, rekreacji ruchowej, turystyki i krajoznawstwa. 2 . Stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju współzawodnictwa sportowego oraz rozwoju różnych dyscyplin sportu kwalifikowanego dzieci, młodzieży i dorosłych. 3 . Działalność inicjująca, animacyjna i wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności mieszkańców obszarów wiejskich Subregionu EGO, w zakresie zrównoważonego rozwoju lokalnego oraz udział w pracach, działaniach, projektach, inicjatywach społeczno- publiczno-prywatnych służących rozwojowi lokalnemu i społeczności lokalnej. 4 . Wspieranie i inicjowanie działań związanych z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną na obszarze Mazur, w szczególności w Subregionie EGO. 5 . Oświata i wychowanie oraz edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez podtrzymywanie tradycji narodowej i obyczajów regionalnych, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz rozwijania dialogu międzypokoleniowego i międzykulturowego. 6 . Organizacja różnorodnych form wspierania aktywności i rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży, w tym organizację różnorodnych form wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży oraz alternatywnych zajęć i form spędzania wolnego czasu. 7 . Ochrona i promocja zdrowia, profilaktyka uzależnień, wsparcie osób niepełnosprawnych, integracja społeczna środowisk defaworyzowanych i wykluczonych społecznie. 8 . Wspieranie i inicjowanie działań związanych z porządkiem i bezpieczeństwem publicznym oraz przeciwdziałaniem patologiom społecznym. 9 . Rozwój i prowadzenie, w duchu solidarności społecznej, działalności dobroczynnej i charytatywnej na rzecz społeczności lokalnej w zakresie pomocy społecznej. 10 . Rozwój i wspieranie integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy międzynarodowej. 11 . Promocja i organizacja wolontariatu w społeczności lokalnej Olecka i Subregionu EGO oraz wspieranie i inicjowanie działań związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję