Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 . Pomoc dzieciom ze szczególnymi potrzebami emocjonalnymi w celu ochrony ich przed patologią i uzależnieniami, 2 . Oddziaływanie profilaktyczne zwiększające kompetencje wychowawcze rodziców. 3 . Wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w podejmowaniu przez nie obowiązków wobec dziecka, 4 . Wsparcie rozwoju społecznego, poznawczego oraz uzdolnień dziecka. 5 . Popieranie inicjatyw społecznych i innych działań zbieżnych z działalnością statutową stowarzyszenia, 6 . Budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich, 7 . Rozwój świadomości obywatelskiej w zakresie działalności statutowej stowarzyszenia. 8 . Działalność sportowa i rekreacyjna, 9 . Działalność kulturalna i artystyczna. § 8 6 . Tworzenie projektów i programów w celu jednoczenia się inicjatyw na rzecz rodzin różnych instytucji zajmujących się pomocą 7 . Podejmowanie ścisłej współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i przedsiębiorstwami zajmującymi się działalnością zbieżną z celami stowarzyszenia. 8 . Współpraca z organami władzy samorządowo 0374 rządowej. 9 . Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej (psychologiczno- pedagogicznej i prawnej) rodzinom, a w szczególności dzieciom będącym w trudnej sytuacji życiowej, poprzez: • Pomoc dzieciom ze szczególnymi potrzebami emocjonalnymi w celu ochrony ich przed patologią i uzależnieniami, - Oddziaływanie profilaktyczne zwiększające kompetencje wychowawcze rodziców. • Wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w podejmowaniu przez nie obowiązków wobec dziecka, - Wsparcie rozwoju społecznego, poznawczego oraz uzdolnień dziecka, • Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach. - Działalność sportową i rekreacyjną - Działalność kulturalną i artystyczną 10 . Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność pożytku publicznego jest prowadzona jako działalność nieodpłatna i odpłatna z przeznaczeniem na działalność statutową Stowarzyszenia.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję