Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Organizowanie pomocy oraz ratownictwa osób, e tym udzielanie pierwszej pomocy medycznej; Współdziałanie z organami administracji samorządowej i innymi podmiotami zainteresowanymi obronnością państwa, bezpieczeństwem publicznym oraz ochroną cywilną i środowiska wodnego; Programowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa osób na wodach; Ujawnianie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się; Dokonywanie przeglądów kąpielisk, pływalni i parków wodnych oraz występowania do organów administracji samorządowej i innych podmiotów o nakazanie usunięcia zagrożeń, jak również o wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcie obiektów lub urządzeń; Występowanie do kierowników obiektów i urządzeń wypoczynkowych , sportowych, rekreacyjnych turystycznych oraz do organizatorów imprez w dziedzinie kultury fizycznej, rekreacji i sportu z pisemnym lub ustnym wnioskiem o usunięcie stwierdzonych zagrożeń bezpieczeństwa osób, na swoim terenie działania lub o wstrzymanie eksploatacji; Wydawanie ekspertyz i opinii z zakresu bezpieczeństwa wodnego, w tym dla środków przydatnych w ratownictwie wodnym; Wydawanie zaświadczeń bezpieczeństwa kąpielisk, pływalni i parków wodnych; Ustalanie programów kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu ratownictwa wodnego; Organizowanie oraz przeprowadzanie szkolenia służby ratowniczej; Nadawanie stopni ratowniczych oraz określane uprawnień do prowadzenia działań ratowniczych, w zależności od posiadanych kwalifikacji; Egzaminowanie i wydawanie dokumentów oraz odznak potwierdzających umiejętność pływania; Prowadzanie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej; Świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego; Prowadzenia działalności gospodarczej we własnym zakresie i przez udział w innych przedsięwzięciach, mających na celu uzyskanie środków na realizację zadań statutowych.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję