Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Celem Stowarzyszenia jest działalność charytatywna, dobroczynna mająca na uwadze godność każdej osoby bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę, przekonania oraz stan zdrowia. 2 . Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób potrzebujących, a w szczególności niepełnosprawnych i chorych, seniorów, bezdomnych, bezrobotnych, uzależnionych, samotnych matek, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów, a także rodzin, dzieci i młodzieży. 3 . Pomoc społeczna. 4 . Promowanie obecności osób niepełnosprawnych w centrum życia Kościoła Rzymsko - Katolickiego, parafii i innych społeczności. 5 . Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 6 . Działalność na rzecz mniejszości narodowych. 7 . Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 8 . Działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 9 . Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu. 10 . Tworze nie głębokich więzi pomiędzy osobami niepełnosprawnymi, chorymi i ich rodzinami i przyjaciółmi. 11 . Tworzenie odpowiedniego środowiska życia, w którym osoby niepełnosprawne i chore mogłyby żyć i funkcjonować normalnie i na swoim poziomie, pomimo posiadanych ograniczeń. 12 . Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji. 13 . Przeciwdziałanie patologiom społecznym. 14 . Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji. 15 . Ratownictwo i ochrona ludności. 16 . Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami w oparciu o wartości chrześcijańskie. 17 . Promocja i organizacja wolontariatu. 18 . Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję