Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celem TB Silesia Gliwice jest rozwijanie kultury fizycznej w dyscyplinie sportowej 0374 brydż. Uprawianie sportu 0374 brydż sportowy jest dobrowolne i odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. \(Dz. U. z 2010 r. nr 127 poz. 857 \) i ustawy Prawo o stowarzyszeniach \(Dz. U. z 2001 r. nr 79 poz. 855 \) 2 . T0011 Silesia Gliwice prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności i nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków stowarzyszenia zgodnie z Art. 20 ust. 1 pkt. 1 i Art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw \(Dz. U. z 2010 r. nr 28 poz. 146 \). 3 . T0011 Silesia Gliwice prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego polegającą na: a\) PKD 85.51 .Z 0374 pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, b\) PKD 93.11 .Z 0374 działalność obiektów sportowych, c\) PKD 93.12 .Z 0374 działalność klubów sportowych, d\) PKD 93.19 .Z 0374 pozostała działalność związana ze sportem. 4 . T0011 Silesia Gliwice nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego. 5 . Działalność określona w pkt. 2 jest wyłączną statutową działalnością T0011 Silesia Gliwice i dotyczy realizacji zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności. 6 . T0011 Silesia Gliwice sporządza roczne sprawozdanie ze swej działalności zgodnie z Art. 23 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie \(Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 \) i Ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw \(Dz. U. z 2010 r. nr 28 poz. 146 \). 7 . Podstawowym zadaniem TB Silesia Gliwice jest uczestniczenie w współzawodnictwie sportowym. 8 . Stowarzyszenie T0011 Silesia za zgodą Walnego Zjazdu może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego a cały dochód (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczy na działalność pożytku publicznego.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000087613
  • e-mail: zdzkrz@gmail.com
  • Telefon: 602654772
  • Adres: UL. KRZYWA 7 B/8, 44-100 GLIWICE

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję