Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1. Wspieranie kobiet na rynku pracy.
2. Doskonalenie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
3. Pomoc w podnoszeniu i zmianie kwalifikacji zawodowych.
4. Gromadzenie i przekazywanie informacji o miejscach pracy.
5. Rozwój przedsiębiorczości oraz podnoszenie wiedzy ekonomicznej i prawnej.
6. Tworzenie i realizacja programów aktywnej walki z bezrobociem i ubóstwem.
7. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności społecznej obywateli/obywatelek.
8. Działalność edukacyjno i szkoleniowa.
9. Przeciwdziałanie zagrożeniom patologii społecznych, narkomani, alkoholizmowi, agresji i przemocy.
10. Edukacja i podejmowanie działań antydyskryminacyjnych.
11. Prowadzenie działalności charytatywnej w zakresie udzielania wsparcia finansowego lub rzeczowego dla kobiet (rodzin, dzieci) znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
12. Pozyskiwanie sponsorów i darczyńców.
13. Prowadzenie profilaktyki zdrowotnej i społecznej kobiet, rodzin, dzieci.
14. Promocja i realizacja działań na rzecz kultury .
15. Reprezentowanie środowisk kobiecych na forum publicznym.
16. Rozwijanie kontaktów krajowych i międzynarodowych kobiet z różnych środowisk.
17. Wspieranie i podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
18. Działanie na rzecz ochrony praw człowieka.
19. Organizacja pomocy psychologicznej dla osób doświadczających przemocy-dyskryminacji lub nią zagrożonych.
20. Organizacja pomocy prawnej dla osób doświadczających przemocy-dyskryminacji lub nią zagrożonych.
21. Aktywizacja oraz działania wspierające na rzecz bliskich i rodzin osób doświadczających przemocy lub dyskryminowanych.
22. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych w tym kobiet w celu zwiększenia ich aktywności, wyrównania szans oraz integracji społecznej i zawodowej.
23. Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i dziewczynek.
24. Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, narodowość, wyznanie, status społeczny, niepełnosprawność i inne przesłanki.
25. Propagowanie idei wolontariatu, pracy społecznej na rzecz środowiska lokalnego, promowanie idei wolontariatu pracowniczego oraz działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
26. Propagowanie wiedzy z zakresu gender.
27. Podejmowanie działań na rzecz świadomego rodzicielstwa i praw reprodukcyjnych.
28. Promowanie wysokich jakościowo standardów edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, prowadzonych do rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
29. Profilaktyka HIV/AIDS.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję