Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a. popularyzowanie wiedzy o ochronie środowiska, b. popularyzowanie postaw proekologicznych, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, c. upowszechnianie wiedzy ekologicznej w społeczeństwie, d. organizowanie bazy dla realizacji programów edukacji ekologicznej i przyrodniczej e. tworzenie warunków dla realizacji programów edukacji ekologicznej i przyrodniczej, f. wspieranie edukacji ekologicznej realizowanej przez ośrodki terenowe, g. stymulowanie i wspieranie kampanii informacyjno-promocyjnych, h. współpraca z telewizją, radiem i prasą w celu upowszechniania programów i publikacji o charakterze ekologicznym, i. inspirowanie działalności wydawniczej wspomagającej edukację ekologiczną, j. inspirowanie i prowadzenie różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie edukacji ekologicznej, k. organizowanie kursów mających na celu poszerzanie wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej przez pracowników administracji państwowej i samorządowej, l. organizowanie konferencji i seminariów o zasięgu wojewódzkim i krajowym, szczególnie istotnych dla spraw ochrony środowiska, ł. organizowanie konkursów i innych imprez upowszechniających wiedzę ekologiczną oraz służących eliminacji zagrożeń środowiska, m. współdziałanie w realizacji celów z ośrodkami naukowymi, n. podejmowanie działań promujących przepisy prawa w zakresie ochrony środowiska.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję