Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa inspirowanych wizją chrzescijańską i bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczej. 2 .Podejmowanie i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do szeroko rozumianego wychowania i asystencji w procesie wzrastania dzieci i młodzieży. 3 . Integrowanie grup, środowisk, ruchów na szczeblu miejskim, gminnym, powiatowym i wojewódzkim. 4 .Krzewienie i upowszechnianie wychoanie fizycznego, sportu, rekreacji ruchowej i turystyki wśród dzieci i młodzieży, jako waznych dziedzin sprzyjających rozwojowi osobowości młodych. 5 .Organizowanie obozów, rajdów, spływów, imprez sportowych i rekreacyjno-wychowawczych oraz kursów i szkoleń. 6 .wzbogacanie kultury fizycznej dzieci i młodziezy o elementy wychowawczo-formacyjne, kulturalno-religijne i socjalno-intelektualne. 7 . Promowanie oraz organizacja wolontariatu w kulturze fizycznej i sporcie 8 . Wykonywanie zleconych zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, a także innej sfery zadań publicznych,zwiazanych z realizacją celów statutowych. 9 . reprezentowanie członków SCS AMICO wobec administracji rzadowej i samorzadowej, zwiazków sportowych, stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji formalnych w kraju i za granica. 10 . prowadzenie działalnosci naukowo-badawczej, upowszechnianie jej wyników poprzez publikacje i wydawnictwa, organizowanie odczytów, prelekcji, kursów, kongresów, konferencji, sympozjów i seminariów. 11 .podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomosci narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 12 . Ochrona i promocja zdrowia.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję