Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . W zakresie kultury i sztuki: a. Kultura, w szczególności działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki poprzez upowszechnianie wiedzy oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych, b. Aktywizacja środowisk amatorskich i profesjonalnych twórców, c. Prowadzenie działalności edukacyjnej, badawczo-rozwojowej i szkoleniowej w zakresie kultury i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki filmowej i fotograficznej. d. Aktywizacja środowisk młodzieżowych w zakresie rozwoju oraz popularyzacji kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, 2 . W zakresie społeczności lokalnej: a. Animowanie, wspieranie i integrowanie aktywności lokalnej małych grup społecznych, b. Ochrona zdrowia, w szczególności aktywizacja grup narażonych na wykluczenie społeczne, takich jak osoby z rodzin patologicznych, niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, chore, w podeszłym wieku, c. Działania na rzecz dzieci i młodzieży, d. Działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego poprzez promocję dorobku kulturalnego i aktywizację środowisk kulturalnych 3 . W zakresie sportu i turystyki: a. Promocja turystyki aktywnej i sportów przestrzennych \(m.in. trekkingu, trampingu, wspinaczki skałkowej, wspinaczki wysokogórskiej, speleologii, kajakarstwa, surfingu, żeglarstwa, jazdy konnej i innych form outdoorowych\), b. Propagowanie podróżowania i czynnego uprawiania sztuki jako sposobu na rozwój własnej osobowości, 4 . W zakresie edukacji: a. Propagowanie aktywnych i twórczych form spędzania czasu, b. Promowanie i organizowanie wychowania i szkolnictwa niepublicznego oraz społecznego, c. Stwarzanie warunków swobodnego kształtowania światopoglądu; nauka tolerancji i poszanowania inności, d. Budowanie świadomości ekologicznej. 5 . W zakresie aktywności obywatelskiej: a. Promowanie aktywności obywatelskiej, w tym wspieranie sektora pozarządowego, b. Promowanie idei samorządności lokalnej, budowy państwa obywatelskiego oraz integracji europejskiej, c. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego, d. Popularyzacja kultury i dziedzictwa narodowego Polski oraz Europy

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję