Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Zgodnie z § 6 Statutu celami działania FK są: a. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, b. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. c. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. d. Ochrona i promocja zdrowia. e. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. f. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. g. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. h. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i jej społecznej odpowiedzialności. i. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznychw praktyce gospodarczej. j. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. k. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie. l. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. m. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji. n. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwój i współpraca między społeczeństwami. o. Promocja i organizacja wolontariatu. p. Promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granicą. 018b. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka. r. Zrównoważony rozwój, w tym zrównoważona konsumpcja. s. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w zakresie określonym w treści niniejszego paragrafu. Cele działania określone w 0391 6 lit. a-s obejmują te zadania, w zakresie związanym z ochrona konsumentów, promocją zrównoważonej konsumpcji, edukacją konsumencką lub poradnictwem obywatelskim.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję