Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe Fundacji: 1 . pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin 2 . działalność charytatywna 3 . działania na rzecz osób w wieku emerytalnym 3 . działania na rzecz seniorów 4 . podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,obywatelskiej i kulturowej. 5 . organizowanie obozów, wycieczek, turnusów rehabilitacyjnych, imprez kulturalno – rozrywkowych i rekreacyjnych 6 . ochrona i promocja zdrowia 7 . działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 8 . działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn 9 . działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 10 . upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, nauki, edukacji, oświaty i wychowania 11 .. rozwój krajoznawstwa oraz wypoczynku dla dzieci, młodzieży i osób starszych. 12 . upowszechnienie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności 13 .. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą 14 . rozwój demokracji i integracji środowiskowej 15 . promocja liderów i krzewinie wiedzy w zakresie Unii Europejskiej 16 . prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 17 . promocja i organizacja wolontariatu. 18 . Działalność wspomagająca rozwój nauki,szkolnictwa wyższego,edukacji,oświaty i wychowania 19 , przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 20 , działalność na rzecz organizacji pozarządowych 21 , turystyka krajowa i zagraniczna

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję