Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Niesienie wszelkiej pomocy ludziom chorym z zaburzeniami psychicznymi z terenu całej Polski a zwłaszcza ze Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie ul. Abramowicka 2 . 2 . Prowadzenie Ośrodka Profilaktyki i Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lublinie ul. Abramowicka 2 . 3 . Zjednoczenie ludzi dobrej woli gotowych udzielania społecznej pomocy osobom jej potrzebującym, o których mowa w pkt. 1 . 4 . Prowadzenie Policealnej Szkoły Zawodowej Terapii i Opieki „Misericordia”. 5 . Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej. 6 . Prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej. 7 . Prowadzenie Mieszkań Chronionych. 8 . Prowadzenie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym organizacja wypoczynku letniego, realizacja programów profilaktycznych. 9 . Prowadzenie działań na rzecz osób z problemem alkoholowym. 10 . Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej i profilaktycznej. 11 . Organizowanie i prowadzenie zajęć alternatywnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologią społeczną. 12 . Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: organizacja imprez integracyjnych. 13 . Wydawanie drukiem prac literackich i albumów plastycznych osób niepełnosprawnych. 14 . Organizacja całorocznej działalności kulturalnej dla dzieci i młodzieży. 15 . Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. 16 . Prowadzenie Klubu Samopomocy. 17 . Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej. 18 . Prowadzenie Placówki Opiekuńczo 0374 Wychowawczej. 19 . Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego. 20 . Prowadzenie Hostelu dla osób chorych psychicznie. 21 . Prowadzenie Dziennego Oddziału Psychiatrycznego. 22 . Działalność na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego poprzez promocję postaw proekologicznych. 23 . Upowszechnianie kultury i sztuki, organizowanie przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury i sztuki. 24 . Działalność na rzecz integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, organizowanie przedsięwzięć na rzecz integracji i porozumienia pomiędzy osobami niepełnosprawnymi, seniorami i młodzieżą. 25 . Organizowanie przedsięwzięć na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 26 . Prowadzenie Rodzinnego Domu Pomocy Społecznej. 27 . Prowadzenie domu o charakterze rodzinnym. 28 . Działalność na rzecz aktywizacji i integracji osób starszych i seniorów. 29 . Podniesienie jakości życia poprzez zapewnienie dostępu do kultury szerokiemu gronu odbiorców, w tym osobom niepełnosprawnym. 30 . Prowadzenie biblioteki multimedialnej o znaczeniu ponadregionalnym.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję