Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Pomoc rodzinom w wypełnianiu ich naturalnych funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształceniowych. 2 . Zastępowanie rodziny w tych funkcjach, które uległy zaburzeniu lub zniszczeniu. 3 . Udzielenie pomocy dzieciom pozbawionym opieki, zaniedbanym, osobom niepełnosprawnym oraz ojcom i matkom samodzielnie wychowującym swoje dzieci. 4 . Umieszczenie dzieci pozbawionych opieki rodziców naturalnych w rodzinach zastępczych, adopcyjnych i pogotowiach rodzinnych. 5 . promowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz prorodzinnych form opieki. 6 . Upowszechnianie wzorców osobowych i rodzinnych służących wychowaniu człowieka wolnego od wszelkich uzależnień szkodliwych społecznie i człowieka otwartego na potrzeby innych ludzi. 7 . Tworzenie i prowadzenie stale lub okresowo ośrodków wychowawczych, mających za zadanie w szczególności ograniczenie przyczyn i skutków zagrożeń społecznych. 8 . Tworzenie placówek kształcenia i organizowanie miejsc pracy dla dzieci znajdujących się pod opieką Fundacji. 9 . Tworzenie i utrzymywanie grup (zespołów) ludzi pracujących stale lub doraźnie na rzecz realizacji celów Fundacji. 10 . Bezpośrednie udzielenie pomocy materialnej rodzinom, które tej pomocy w szczególny sposób potrzebują. 11 . Organizowanie wakacji i wypoczynku dla dzieci znajdujących się pod opieką Fundacji. 12 . Współdziałanie z innymi instytucjami i ruchami mającymi podobne cele.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję