Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

koncertowej i krzewienia kultury muzycznej w otoczeniu. Fundacja Muzyczna realizuje swoje cele w szczególności przez: 1 .Gromadzenie środków pieniężnych i majątkowych na zaspokojenie bieżących i przyszłych potrzeb Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w 0c1c7strzycy Kłodzkiej. 2 .Aktywizowanie rodziców , młodzieży , nauczycieli oraz środowisk współpracujących ze szkołą wokół celów Fundacji Muzycznej. 3 .Propagowanie i wspomaganie działań przyczyniających się do poprawy wyposażenia szkoły w pomoce naukowe i dydaktyczne oraz inne podnoszące estetykę pomieszczeń szkolnych. 4 .Organizowanie spotkań, wykładów, seminariów w celu rozwijania zainteresowań i inwencji twórczej dzieci i młodzieży. 5 .Organizowanie akcji charytatywnych, zbiórek pieniężnych i dochodowych imprez o charakterze oświatowym , kulturalnym , społecznym i turystycznym w celu gromadzenia środków pieniężnych na rzecz Fundacji Muzycznej. 6 .Podejmowanie wszelkich działań mających za zadanie prowadzenie właściwej konserwacji , remontów oraz rozbudowy pomieszczeń szkoły. 7 .Organizowanie czynnego wypoczynku dla dzieci i nauczycieli. 8 .Udzielanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. 9 .Organizowanie dofinansowania wypoczynku w czasie ferii zwłaszcza dla uczniów i rodzin o najniższych dochodach. 10 .Dofinansowanie zakupów pomocy naukowych, wyposażenia i sprzętu oraz inwestycji i remontów prowadzonych przez szkołę. 11 .Działanie na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych. 12 .Promowanie w środowisku lokalnym idei szkoły jako centrum kulturalnego. Działalność statutowa Fundacji jest prowadzona na rzecz ogółu społeczności. 2 . Działalność statutowa Fundacji jest działalnością pożytku publicznego i może być prowadzona jako działalność odpłatna i nieodpłatna. 2.1 . Fundacja w ramach działalności pożytku publicznego prowadzi działalność odpłatną w zakresie: • PKD 85.52 Z Kursy i zajęcia w zakresie sztuki, teatru i muzyki. • PKD 85.59 0011 Pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym. 2.2 . Fundacja w ramach pożytku publicznego prowadzi działalność nieodpłatną w zakresie:. • PKD 90.02 Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych.. • PKD 90.01 Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych. • PKD 85.52 .Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej. • PKD 90.04 .Z Działalność obiektów kulturalnych. • PKD 33.19 Z Naprawa i konserwacja instrumentów muzycznych. • PKD 88.99 Z Stypendia dla dzieci i młodzieży. • PKD 94.99 Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję