Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Wszelkie działania na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych obywateli 2 . Promowanie idei integracji i usamodzielniania ludzi zdolnych i niezdolnych do samodzielnego życia, a w szczególności upośledzonych umysłowo, rozwiązywanie spraw dla nich ważnych i trudnych, osiągnięcie takiego stopnia dojrzałości emocjonalnej i społecznej, która pozwoli im samodzielnie egzystować 3 . Udzielanie pomocy rodzinom osób niepełnosprawnych w rozwiązywaniu problemów związanych z opieką i akceptacją swoich niepełnosprawnych dzieci 4 . Zapobieganie bezdomności i marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, udzielanie pomocy tym osobom 5 . Aktywna walka z bezrobociem, realizacja projektów związanych z tym problemem 6 . Aktywizowanie społeczności lokalnej we wszystkich obszarach życia, a w szczególności w dążeniu do współdziałania z osobami niepełnosprawnymi, bezdomnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym 7 . Wspieranie demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności. 8 . Działania na rzecz integracji europejskiej oraz propagowanie wiedzy o krajach europejskich. 10 . Realizacja projektów dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego. 11 . Promocja i organizacja wolontariatu. 12 . Organizowanie punktów informacyjnych i konsultacyjnych, a w szczególności z zakresu pomocy psychopedagogicznej oraz prawnej 13 . Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego wsi. 14 . Promocja obszaru i instytucji oraz przedsiębiorstw działających lokalnie.Inicjowanie,opracowywanie i promocja własnych projektów rozwoju wsi. 15 . Współpraca z współdziałanie z władzami samorządowymi województwa, powiatu, gminy i wsi w zakresie przygotowania i realizacji planów rozwoju infrastruktury i gospodarki wsi. 16 . Działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. 17 . Realizacja projektów inwestycyjnych dotyczących ekologii, edukacji, sportu, rekreacji i rehabilitacji. 18 . Działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego, propagowanie akcji, inicjatyw, technologii i rozwiązań ekologicznych. 19 . Organizacja edukacji ekologicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju. 20 . Organizowanie konkursów i przedsięwzięć upowszechniających wiedzę ekologiczną. 21 . Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu społeczeństwa, szczególnie dzieci i młodzieży. 22 . Prowadzenie działalności turystycznej i krajoznawczej. 23 . Działalność na rzecz upowszechniania i aktywnego wypoczynku mieszkańców 24 . Działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży. 25 . Inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej, organizacja imprez dla i z udziałem członków lokalnej społeczności. 26 .Organizacja współpracy zagranicznej.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję