Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Hospicjum jest niesienie kompleksowej pomocy ludziom chorym oraz ludziom, którzy pozostają w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej, materialnej i społecznej. Działania Hospicjum obejmują sferę zadań publicznych, o której mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. "O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. Nr 96 poz. 873 , Dział I art. 4 , a mianowicie: ust. 1 punkt 1 w zakresie: "pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans życiowych tych rodzin i osób"; Ust. 1 p. 2 .- W zakresie: "działalności charytatywnej"; Ust. 1 .p. 5 - W zakresie „ochrony i promocji zdrowia" Ust. 1 p. 6 . - W zakresie "działania na rzecz osób niepełnosprawnych"; Ust. 1 .p. 7 - W zakresie "aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy"; Ust. 1 p. 11 : W zakresie: "nauki, edukacji, oświaty i wychowania" Ust. 1 p. 16 . W zakresie "przeciwdziałania patologiom społecznym", zwłaszcza poprzez programy profilaktyki uzależnień oraz program streetworkingu służący niesieniu skutecznej pomocy osobom bezdomnym i wykluczonym społecznie. Ust. 1 . p. 23 . W zakresie „promocji i organizacji wolontariatu".

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję