Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działania Towarzystwa jest upowszechnianie w życiu mieszkańców miasta trzeźwości, jako moralnego dobra i niezbędnego warunku zapewnienia i zdrowej pomyślności społeczeństwa. Krzewienie abstynencji a w szczególności wśród młodzieży, oraz rozwiązywanie problemów związanych z piciem alkoholu i używaniem innych substancji zmieniających nastrój, ponadto łagodzenie społecznych skutków ich nadużywania, a mianowicie: 1 . Kształtowanie u swoich członków trwałych dążeń do powstrzymywania się od picia alkoholu, zażywania narkotyków, uwalniania się od innych form uzależnień oraz tworzenie warunków do życia i rozwoju w trzeźwości. 2 . Pomoc osobom współuzależnionym w radzeniu sobie z własnymi i rodzinnymi problemami wynikającymi ze współuzależnienia. 3 . Stworzenie warunków osobom uzależnionym możliwości spędzania wolnego czasu w atmosferze trzeźwości. 4 . Pomoc osobom doznającym przemocy, a także sprawującym przemoc. 5 . Ochrona i promocja zdrowia. Udzielanie informacji i pomocy w kwestii wyboru metod i sposobów leczenia; samokształcenia indywidualnego i grupowego w zakresie norm moralno - etycznych. 6 . Propagowanie idei trzeźwości i zdrowego stylu życia. 7 . Profilaktyka zachowań dysfunkcyjnych zwłaszcza w odniesieniu do młodzieży. 8 . Podejmowanie działań w kierunku zwiększenia dostępności terapii i pomocy psychologicznej. 9 . Prowadzenie szkoleń z zakresu wiedzy o uzależnieniach, terapii i leczenia uzależnień oraz form adaptacji przy wyjściu z uzależnienia osób nim dotkniętych, dla członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością 0c064T. 10 . Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, turystyczną, rekreacyjną i towarzyską. 11 . Współpraca w zakresie realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz niwelowania skutków przemocy w rodzinie, z organizacjami państwowymi, samorządem lokalnym, kościołami i instytucjami wyznaniowymi, zakładami pracy oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami. 12 . Pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych. 13 . Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, poprzez wyodrębnioną komórkę , wyłącznie w rozmiarze potrzebnym na realizację celów statutowych. Więcej: http:--bttbielsko.webnode.com-statut-

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję