Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Udzielenie w różnej formie pomocy osobom bezdomnym połączonej z ich resocjalizacją i readaptacją z uwzględnieniem osób opuszczających ośrodki penitencjarne,działania zapobiegające marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz nieuleczalnie chorych z uwzględnieniem rehabilitacji zdrowotnej i zapewnieniem całodobowej opieki niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, działania zapobiegające marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi, reintegracja i aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie, pomoc osobom w kryzysie , ofiarom przemocy w rodzinie i osobom starszym, opieka nad osobami w trudnej sytuacji życiowej, szczególnie niepełnosprawnymi i podlegającymi wykluczeniu społecznemu oraz zapobieganie tym sytuacjom, w tym również przeciwdziałaniu bezrobociu, edukacja i integracja społeczna , wspieranie i organizowanie wolontariatu, pomoc wychowankom placówek opiekuńczo - wychowawczych w usamodzielnianiu się , działania na rzecz społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem zachowania dziedzictwa kulturowego i promocji regionu, aktywność na polu zagospodarowania czasu wolnego , organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zarówno zamieszkujących placówki AGAPE, jak i zamieszkujących w lokalnym środowisku, upowszechnianie wiedzy wśród społeczeństwa, pracowników pomocy społecznej , służby zdrowia, szkolnictwa, samorządów lokalnych i różnych organizacji społecznych o podłożu problemu bezdomności oraz jego następstwach, głoszenie dobrej nowiny wśród ubogich, zagubionych zawiedzionych , wypływającej z nauki kościoła katolickiego, pomoc w społecznej readaptacji skazanych.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję