Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) działalności odpłatnej: a) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych - PKD 87.30 Z b) sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.74 .Z c) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.78 .Z d) transport chorych bez użycia sprzętu do ratowania życia ani udziału personelu medycznego – PKD 86.90 .B 2 ) działalności nieodpłatnej, tj.: a) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana -PKD 94.99 .Z b) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – PKD 85.51 .Z c) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 0374 PKD 90.02 .Z d) działalność fizjoterapeutyczna 0374 PKD 86.90 .A” 2 . Działalność odpłatna określona w ust. 1 pkt 1 będzie polegać w szczególności na organizowaniu turnusów rehabilitacyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych 3 . Działalność nieodpłatna określona w ust. 1 pkt 2 będzie polegać w szczególności na a )prowadzeniu działalności w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i fizycznej osób z niepełnosprawnością b) organizowaniu specjalistycznych szkoleń, kursów i warsztatów dla osób z niepełno-sprawnościami c)prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej, promocji sporu osób z niepełnosprawnościami d\) szkoleniu oraz doskonaleniu kadr instruktorskich, terapeutycznych oraz wolontariuszy e)pozyskiwaniu rzeczy stanowiących pomoc humanitarną f\) organizowaniu imprez artystycznych, kulturalnych o charakterze integracyjnym g) promowaniu działań wzmacniających społeczeństwo obywatelskie h) popularyzowaniu światowych osiągnięć we dziedzinie zrównywania szans społecznych osób niepełnosprawnych i) aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję