Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Nauka, edukacja, kształcenie ustawiczne - Rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności - Współpraca z Urzędem Miasta Łodzi 0374 Łódzkim Centrum Przedsiębiorczości w Systemie doradztwa i szkoleń dla łódzkich przedsiębiorców oraz osób planujących rozpoczęcie działalności. gospodarczej. Współpraca z Departamentem ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej - Gminne Centrum Informacji działa w FRP . na rzecz osób niepracujących, rozpoczynających działalność gospodarczą, studentów, uczniów szkół średnich i absolwentów. Motywuje do aktywności na rynku pracy i rozwijania przedsiębiorczości. Oferuje dostęp do informacji z zakresu rynku pracy i prowadzenia działalności gospodarczej. Realizacja projektów:" Nauka a biznes- czyli jak wdrażać i chronić innowacyjne projekty" "Menedżer w efektywnej i innowacyjnej firmie sektora skórzanego","#EMPL-OI European Mobility Placements for Open Inno01c0ation"- współpraca na rzecz innowacyjności i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwo strategiczne dla wyższej edukacji, "TECLO" koalicja wiedzy na rzecz rozwoju kompetencji menedżerów przemysłu tekstylnego i odzieżowego w dziedzinie eksportu, marketingu, innowacji, zrównoważonego rozwoju i przedsiębiorczości Integracja środowiska biznesu - seminaria, prelekcje, kojarzenie partnerów biznesowych, Działania na rzecz rozwoju regionalnego - Przedstawiciele FRP są w gronie ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 w następujących obszarach tematycznych: Rozwój działalność MŚP, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw oraz Transfer technologii i współpraca między uczelniami a przedsiębiorstwami. Udział w pracach paneli ekspertów związanych z Politykami Sektorowymi Województwa Łódzkiego: Nowoczesny przemysł Włókienniczy i Mody oraz Medycyna, Farmacja, Kosmetyki. Udział w pracach Sektorowej Rady ds. Kompetencji Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów powołanej przez ZPPM Lewiatan. Udział w pracach Komisji Dydaktyczno-Programowej Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (uwzględnienie w programach nauczania rozwijania kompetencji miękkich i związanych z przedsiębiorczością). Współpraca z organizacjami pozarządowymi regionu łódzkiego w ramach Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego oraz Klastra Organizacji Edukacyjnych. Udział w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) i Krajowym Systemie Innowacji (KSI). Współpraca z Agencją Rozwoju Przemysłu SA., w szczególności w dziedzinie platformy transferu technologii. Współpraca ze Stowarzyszeniem Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości Działania na rzecz integracji europejskiej - realizacja projektów w międzynarodowych konsorcjach, udział w międzynarodowych inicjatywach dotyczących środowiska przedsiębiorców, np. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości , 14-20.10.2016 r., Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, 24-28.10.2016 r. Bezpieczni na starcie – zdrowi na mecie – kampania Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy na lata 2016-2017 Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - konsultacje prawne na mocy porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką w Łodzi w siedzibie FRP oraz w wyniku wygranego konkursu, 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w delegaturach U M Łodzi, bezpłatne konsultacje w ramach ośrodka Enterprise Europe Network dot. kontaktów handlowych, regionalnego wsparcia dla inwestorów,

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję