Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie jako polski podmiot w trójstronnej, polsko-czesko­ niemieckiej wspólnocie współpracy transgranicznej, t.j. w Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa, realizuje cele, wspólnie ustalone i zapisane w "Porozumieniu ramowym Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa". W tym kontekście cele Stowarzyszenia wpisane do jego statutu w par. 10 określone są następująco: 1 . Podstawowym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju społecznego, gospodarczego i stałej poprawy warunków życia mieszkańców euroregionu. 2 . Cele Stowarzyszenia realizowane są w szczególności z uwzględnieniem położenia regionu w obszarze styku granic Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej, Republiki Federalnej Niemiec oraz szans, jakie to położenie stwarza dla wszystkich trzech stron. 3 . Szczegółowymi celami Stowarzyszenia są: a) współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi, b) wspieranie idei samorządności, c) działanie na rzecz rozwoju i modernizacji obszarów wiejskich, d) działanie na rzecz ekologicznego rozwoju regionu oraz poprawa świadomości ekologicznej społeczeństwa, e) działanie na rzecz rozwoju i wzajemnego dostosowania systemów infrastruktury technicznej i społeczno- usługowej o charakterze ponadgranicznym, f) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, g) dążenie do zwiększenia potencjału gospodarczego regionu przy zachowaniu zasad i rygorów ekologicznych, h) rozszerzanie i pogłębianie międzynarodowej współpracy młodzieży, i) rozwój turystyki i przejść granicznych, j) upowszechnianie nauki i oświaty, k\) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, l\) upowszechnia nie kultury, sztuki oraz ochrona tradycji i dóbr kultury, m) zarządzanie środkami pomocowymi, n) pozyskiwanie innych środków budżetowych i pozabudżetowych.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję