Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem statutowym Stowarzyszenia jest: 1 . Dobrowolne i bezinteresowne niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są trwale lub czasowo do rozwiązywania swych życiowych problemów, w szczególności: - ludziom zagrożonym demoralizacją (alkoholizm narkomanią, bezrobociem, działalnością sekt), - rodzinom wielodzietnym, - kobietom w trudnej sytuacji życiowej i nie tylko, - ludziom starszym, dzieciom i młodzieży, - niepełnosprawnym, - chorym, - samotnym, - bezrobotnym. - pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych; 2 . Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpiecznemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy, bądź wspieranie tych działań; 3 . Prowadzenie szeroko rozumianej działalności szkoleniowo - edukacyjnej, w tym w zakresie zagadnień związanych z pomocą społeczną; 4 . Prowadzenie działalności wydawniczej propagującej zagadnienia pomocowe; 5 . Prowadzenie domów pomocy społecznej, dziennych domów pobytu, ośrodków interwencji kryzysowej, ośrodków wsparcia placówek opiekuńczo - wychowawczych, ośrodków adopcyjno - opiekuńczych oraz innych stacjonarnych i półstacjonarnych placówek pomocowych, 6 . Promowanie nowych form, metod i technik działania w zakresie polityki społecznej, 7 . Opracowanie i realizacja programów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, turystyki, rekreacji i sportu, 8 . Wspieranie i promowanie tzw. postaw obywatelskich, 9 . Organizowanie sympozjów i konferencji naukowych, 10 . Opiniowanie aktów prawnych związanych z szeroko pojętą pomocą społeczną oraz inicjowanie nowych rozwiązań w tym zakresie, 11 . Organizowanie i promowanie dożywiania (posiłki regeneracyjne), 12 . Organizowanie różnorodnych form wypoczynku i rekreacji dla podopiecznych, 13 . Organizowanie imprez kulturalno - sportowo - rekreacyjnych oraz aukcji mających na celu wsparcie działań pomocowych w zakresie opieki społecznej, 14 . Współpraca z podmiotami instytucjonalnymi w zakresie szeroko rozumianego zabezpieczenia społecznego, 15 . Opiniowanie aktów prawnych związanych z zabezpieczeniem społecznym oraz inicjowanie nowych rozwiązań w tym zakresie, 16 . Organizowanie i prowadzenie Zakładów Aktywności Zawodowej, 17 . Organizowanie i prowadzenie Centrum Integracji Społecznej, 18 . Organizowanie i prowadzenie Stacjonarnych Domów Pomocy, 19 . Organizowanie i prowadzenie Dziennych Ośrodków Wsparcia, 20 . Organizowanie i prowadzenie Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, 21 . Rehabilitacja osób niepełnosprawnych i poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000053147
  • e-mail: dps-losienice@wp.pl
  • Telefon: 586843492
  • Adres: UL. STĘŻYCA 39, 83-323 NOWE ŁOSIENICE

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję