Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem fundacji jest: 1 . stymulowanie społecznych inicjatyw proekologicznych oraz na rzecz zrównoważonego rozwoju i tworzenie warunków dla zwiększenia ich skuteczności; 2 . organizowanie i wspieranie, edukacji ekologicznej, regionalnej, społecznej i obywatelskiej społeczeństwa; 3 . gromadzenie i pomnażanie środków materialnych z przeznaczeniem na cele statutowe oraz na organizowanie, współfinansowanie i wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska oraz promocji i wdrażania idei zrównoważonego rozwoju w województwie śląskim i poza jego granicami; 4 . tworzenie warunków organizacyjnych i materialnych dla wdrażania nowych rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska; 5 . rozwój form swobodnego przepływu idei 0374 myśli naukowo 0374 technicznej i innych wartości związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska oraz zagadnieniami związanymi z ideą i praktyką rozwoju zrównoważonego pomiędzy województwem śląskim a innymi regionami kraju oraz zagranicą; 6 . działalność na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju; 7 . wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji; 8 . zwiększanie dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnych, ich wykorzystywania i jakości w szczególności w działaniach proekologicznych; 9 . podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności podejmujących działania na rzecz ochrony środowiska; 10 . ograniczenie lub likwidacja niskiej emisji; 11 . ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystywania zasobów, w szczególności w zakresie gospodarki wodno- ściekowej i gospodarki odpadami, wspierania procesów rekultywacji; 12 . inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, w szczególności w obszarze związanym z ochroną środowiska; 13 . wspieranie współpracy ponadnarodowej i ponadregionalnej we wszystkich obszarach badań i rozwoju technologicznego, w szczególności w obszarze związanym z ochroną środowiska; 14 . wzmocnienie potencjału ludzkiego w zakresie badań i technologii poprzez zapewnienie lepszej edukacji i szkoleń, łatwiejszego dostępu do potencjału i infrastruktury badawczej, wzrost uznania dla zawodu naukowca oraz zachęcenie badaczy do mobilności i rozwijania kariery naukowej; 15 . zintensyfikowanie dialogu między światem nauki i społeczeństwem w Europie w celu zwiększenia społecznego zaufania do nauki; 16 . działalność na rzecz rozwoju i popularyzacji wśród społeczeństwa nauki i badań naukowych w zakresie nauk przyrodniczych, a w szczególności chemii, fizyki, astronomii, matematyki w celu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju; 17 . wspieranie szerokiego stosowania rezultatów i rozpowszechniania wiedzy uzyskanej w wyniku działalności badawczej, w tym finansowanej ze środków publicznych; 18 . działalność proekologiczna w obszarze problemów energetycznych, zmian klimatycznych, efektywnej gospodarki surowcami i wodą, zrównoważonego i produktywnego rolnictwa, przemysłu górniczego i geologii; 19 . oddziaływanie w zakresie wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych z uwzględnieniem ochrony środowiska; 20 . oddziaływanie na uczestników procesu projektowania i realizacji inwestycji w obszarze regulacji prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego w szczególności prawa budowlanego, normującego działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającego zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach, w celu ochron

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję