Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 2 ) działalność charytatywna; 3 ) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 4 ) działalność na rzecz mniejszości narodowych; 5 \) ochrona i promocja zdrowia; 6 ) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej i Zakładów Aktywności Zawodowej; 7 ) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 8 ) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 9 ) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 10 ) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 11 ) nauka, edukacja, oświata i wychowanie; 12 ) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży; 13 \) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji; 14 \) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 15 ) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym; 16 ) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 17 \) promocja i organizacja wolontariatu; 18 ) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 19 ) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w zakresie określonym w pkt. 1-18 .”

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję