Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Głównym celem statutowym stowarzyszenia "Dom Europy" jest inspirowanie, wspomaganie i koordynacja współpracy krajowej i zagranicznej samorządów, społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych, wspomaganie i propagowanie działalności oświatowo-kulturalnej oraz wspieranie, rozwój i promocja obszarów wiejskich na terenie województwa lubelskiego. Dodatkowo celem stowarzyszenia jest: pomoc zainteresowanym jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom z województwa lubelskiego w nawiązywaniu i prowadzeniu współpracy zagranicznej z odpowiednimi partnerami w krajach Unii Europejskiej, Europy Środkowej i Wschodniej; pomoc potencjalnym partnerom z krajów Unii Europejskiej, Europy Środkowej i Wschodniej w nawiązywaniu pierwszych kontaktów i uzyskiwaniu informacji o możliwościach współpracy z jednostkami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczym; pomoc zainteresowanym jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom z województwa lubelskiego a także potencjalnym partnerom krajowym w nawiązywaniu wzajemnej współpracy; upowszechnianie wiedzy i informacji o możliwościach finansowania samorządów województwa lubelskiego ze środków krajowych i międzynarodowych; promowanie w kraju i za granicą walorów turystycznych, inwestycyjnych oraz kulturalnych gmin i powiatów województwa lubelskiego; szerzenie wśród samorządów województwa lubelskiego idei współpracy międzynarodowej i integracji europejskiej; wspieranie inicjatyw lokalnych zmierzających do rozwoju różnych form współpracy zagranicznej samorządów i społeczności województwa lubelskiego; prowadzenie działalności na rzecz rozwoju organizacji pozarządowych i ich partnerstwa; prowadzenie działalności informacyjnej, naukowej, badawczej, edukacyjnej, oświatowej szkoleniowej, konsultingowej, wydawniczej i promocyjnej; Wzmacnianie zdolności instytucjonalnej i skutecznej administracji publicznej; Wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i społecznego gmin i powiatów Lubelszczyzny, w zakresie:
a) przeciwdziałania bezrobociu i ograniczania jego skutków, promocji zatrudnienia, mobilności pracowniczej i aktywizacji zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny, wspieranie rozwoju obszarów wiejskich,
b) promocja włączania społecznego i zwalczanie ubóstwa,
c) rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności oraz wsparcia rozwoju infrastruktury i gospodarki komunalnej na terenie Lubelszczyzny,
d) promocji przedsięwzięć proekologicznych, edukacji ekologicznej, aktywności proekologicznej mieszkańców Lubelszczyzny oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
e) rozwoju edukacji w oparciu o zasadę kształcenia ustawicznego, w tym edukacji obywatelskiej,
f) rozwoju dialogu społecznego oraz wsparcia inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
g) upowszechniania zasady równych szans kobiet i mężczyzn,
h) upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję