Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami i zadaniami OSP-ORW są: 1 ) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie zagrożeniom związanym z środowiskiem wodnym oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, administracją państwową, organami samorządowymi i innymi podmiotami, 2 \) ratownictwo wodne i nurkowe podczas akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych i likwidacji miejscowych zagrożeń, 3 ) inne czynności ratownicze i pomocnicze związane wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego i umiejętności ratowników stowarzyszenia, 4 ) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach oraz sposobach ochrony przed nimi, 5 ) upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej, 6 ) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu, a dotyczących w szczególności szkolenia nurkowego, ratownictwa nurkowego i wodnego, bezpieczeństwa na terenach nadwodnych, ochrony środowiska wodnego, 7 ) działania na rzecz ochrony środowiska, 8 ) wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie określonym w § 2 ust. 1 . 9 ) prowadzenie szkolenia specjalistycznego wg. odrębnych przepisów.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję