Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Prowadzenie działalności charytatywnej i prorodzinnej, w szczególności:1. Prowadzenie polityki prorodzinnej, poprzez wspomaganie rodzin zagrożonych, 2. Diagnozowanie i wczesna profilaktyka w rodzinach zagrożonych, 3. Prowadzenie edukacji i pedagogizacja rodziców, 4. Tworzenie ośrodków interwencji kryzysowej, świetlic terapeutycznych, punktów konsultacyjnych, 5. Organizowanie szkoleń dla kadry i wolontariuszy, 6. Troska o wszechstronny rozwój osobowościowy dzieci z rodzin zagrożonych, wyrównywanie szans edukacyjnych, 7. Prowadzenie i wspomaganie placówek opiekuńczo-wychowawczych, 8. Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży, 9. Działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 10. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju , świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 11. Ochrona i promocja zdrowia. 12. Pomoc osobom niepełnosprawnym. 13. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 14. Pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych. 15. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami i organizacjami społecznymi. 16. Działanie na rzecz kombatantów i osób represjonowanych. 17. Działanie na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. 18. Przeciwdziałanie uzależnionym i patologiom społecznym.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję