Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele Statutowe Stowarzyszenia: -udzielanie pomocy osobom chorym na epilepsję i niepełnosprawnym oraz współdziałanie w procesie ich leczenia, rehabilitacji, terapii, aktywizacji społecznej i zawodowej a także pomoc dążeniu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, -niesienie pomocy oraz udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym oraz chorym na epilepsję, a także integracja osób, środowisk i instytucji wyrażających wolę działania na rzecz osób dotkniętych epilepsją i niepełnosprawnych, -reprezentowanie swoich członków i występowanie w obronie ich praw, godności i interesów, -tworzenie i prowadzenie ośrodków wspomagających opiekę i rehabilitację osób niepełnosprawnych oraz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, świadczenie przez całą dobę usług zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, -tworzenie i prowadzenie ośrodków szkoleniowych, -inspirowanie i prowadzenie działalności naukowo - badawczej zmierzającej do podniesienia stanu wiedzy o epilepsji oraz problemach ludzi niepełnosprawnych, -utworzenie formacji wolontariuszy, których celem byłoby udzielanie członkom wszechstronnej pomocy w rozwiązywaniu różnych problemów życia codziennego, -prowadzenie działań profilaktyczno-zapobiegawczych niepowodzeniom osobistym i zawodowym w środowisku ludzi chorych na epilepsję i niepełnosprawnych, -pomoc materialna i prawna oraz wsparcie duchowe osób niepełnosprawnych i chorych na epilepsję, -prowadzenie działalności szkoleniowej, organizowanie i uczestniczenie w sympozjach, seminariach oraz udział w audycjach radiowych i telewizyjnych, -wydawanie własnego specjalistycznego czasopisma i samodzielnych publikacji. -organizowanie imprez o charakterze charytatywnym jak konkursy,aukcje, loterie, i zbiórki publiczne w formie darowizn pieniężnych, -inspirowanie i prowadzenie przedsięwzięć integrujących członków stowarzyszenia takich jak imprezy o charakterze kulturalnym i towarzysko integracyjnym. -organizowaniu imprez o charakterze charytatywnym jak konkursy, aukcje, loterie i zbiórki publiczne w formie darowizn pieniężnych, -inspirowanie i prowadzenie działalności naukowo-badawczej zmierzającej do podniesienia stanu wiedzy o epilepsji oraz problemach ludzi niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję