Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych, a w szczególności: 1 . Tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom 2 . Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym, ekologicznym, upowszechnienie zdrowego trybu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych 3 . Ochrona dzieci przed patologią, wykluczeniem społecznym,złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy dzieci, dyskryminacją oraz wszelkimi formami przemocy, wykorzystywania i krzywdzenia dzieci 4 . Pomoc dzieciom- ofiarom wypadków losowych, komunikacyjnych, ofiarom przestępstw oraz katastrof i klęsk żywiołowych 5 . Inicjowanie i upowszechniane kultury pedagogicznej wśród rodziców i społeczeństwa 6 . Zapobieganie wychowaniu się dziecka poza rodziną, upowszechnianie prorodzinnego modelu opieki, łagodzenie skutków sieroctwa, podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej \(instytucjonalnej\) opieki nad dzieckiem 7 . Łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci i zapobieganie ich marginalizacji 8 . Wyrównywanie startu i szans życiowych dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych 9 . Upowszechnienie i ochrona praw człowieka, swobód obywatelskich; upowszechnienie samorządności, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000043096
  • e-mail: tpd.lodz@gmail.com
  • Telefon: 426745411
  • Adres: UL. TUWIMA 40, 90-021 ŁÓDŹ

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję