Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celem Stowarzyszenia jest : 1 \) realizowanie programu kompleksowej pomocy dzieciom w wieku rozwojowym opartej na: wczesnej diagnostyce oraz terapii zaburzeń neurologicznych i ruchowych; 2 ) kontynuacja tej terapii i rehabilitacji u osób w wieku późniejszym; 3 \) realizowanie programu zapobiegania i zmniejszania skutków niepełnosprawności poprzez diagnostykę i kompleksową rehabilitację w celu zapobieżenia wykluczeniu społecznemu i zawodowemu tych osób, przy czym przez osoby niepełnosprawne w niniejszym Statucie należy rozumieć osoby zagrożone niepełnosprawnością i osoby niepełnosprawne, posiadające stosowne orzeczenie stwierdzające niepełnosprawność, w tym w szczególności ze spektrum autyzmu 0374 całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz sprzężonymi niepełnosprawnościami; 4 ) wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych wymienionych w pkt 1 - 3 . 5 ) świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz opieka i pielęgnacja osób przewlekle chorych; 6 ) prowadzenie szkół i placówek niepublicznych zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 ; nr 256 ; poz. 2572 z późn.zm.). 2 . Program ten jest wyłączną statutową działalnością stowarzyszenia. 3 . Działalność określona w ust. 1 jest prowadzona również na rzecz członków stowarzyszenia, którzy posiadają na utrzymaniu dzieci w wieku rozwojowym i osoby, wymagające terapii zaburzeń neurologicznych i ruchowych.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję