Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Stowarzyszenia są działania na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności osób niesłyszących, słabo słyszących i z wadami wymowy, realizowane w ramach zadań dotyczących: 1 . integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem społecznym, 2 . niwelowania barier komunikacyjnych ograniczających udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym, 3 . popularyzowania postępowych idei i osiągnięć w zakresie rewalidacji i rehabilitacji, 4 . pomocy w korzystaniu z najnowszych osiągnięć medycznych i technologicznych, 5 . prowadzenia profilaktyki zdrowotnej i społecznej - aktywizacja osób niepełnosprawnych w zakresie rozwiązywania własnych problemów, 6 . poradnictwa dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin lub opiekunów prawnych, 7 . wspierania prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, 8 . wspierania nauki, edukacji, kultury, sztuki oraz oświaty i wychowania, 9 . upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży oraz dorosłych, 10 . przeciwdziałania patologiom społecznym, 11 . działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 12 . promocji i organizacji wolontariatu i działalności charytatywnej, 13 . podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 14 . upowszechniania praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 15 . promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, zdobywania nowych kwalifikacji przez osoby pozostające bez pracy i zagrożone bezrobociem, 16 . działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości, 17 . ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ekologii, 18 . upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, 19 . upowszechniania i ochrony wolności praw człowieka, swobód obywatelskich oraz praw wspomagających rozwój demokracji, 20 . kształtowania wśród uczniów gimnazjów i szkół średnich wartości: pracowitości, uczciwości i pracy dla innych w celu równomiernego rozwoju wszystkich członków wspólnoty lokalnej, 21 . promowania działań szkół i placówek oświatowo - wychowawczych realizujących atrakcyjne, wartościowe i nowatorskie programy pracy z młodzieżą.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję