Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele Stowarzyszenia: 1 . prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.- dotyczy również działalności na rzecz członków Stowarzyszenia, 2 . działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów bezpośrednich i współpracy między społeczeństwami międzynarodowymi, 3 . prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz promocja i organizacja wolontariatu, 4 . działanie na rzecz pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej o raz przeciwdziałanie wszelkim patologiom i negatywnym zjawiskom społecznym - alkoholizm, narkomania itp, 5 . upowszechnianie i rozwijanie działalności naukowej, szkoleniowej i oświatowej, w zakresie integracji z U.E., ochrony środowiska, stosunków pracy i pomocy społecznej. Zadania z Zakresu Działalności Pożytku Publicznego. Stowarzyszenie, jako organizacja pozarządowa oprócz celów określonych w § 2 pkt a - e, prowadzi działalność użyteczną społecznie w zakresie następujących zadań publicznych: 1 . pomocy społecznej ,w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 2 . nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 3 . krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 4 . działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 - 32 . Zadania dotyczące Działalności Pożytku Publicznego zawarte w ppkt a, c, d są nieodpłatnym działaniem pożytku publicznego. Zadania określone w ppkt b są odpłatną działalnością pożytku publicznego. Dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego służą wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję