Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . CELEM STOWARZYSZENIA JEST WSPOMAGANIE RODZIN W WYPEŁNIENIU ICH EWANGELICZNEJ MISJI STRZEŻENIA, O0c03aAWIENIA I PRZEKAZYWANIA MIŁOŚCI ORAZ W WYKONYWANIU WYNIKAJĄCYCH Z TEJ MISJI ZADAŃ: 1 \) TWORZENIA WSPÓLNOTY OSÓB, 2 ) SŁUŻBY ŻYCIU, 3 ) UDZIAŁU W ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA, 4 ) UCZESTNICTWA W ŻYCIU I POSŁANNICTWIE KOŚCIOŁA. 2 . NIE REZYGNUJĄC Z MOŻLIWOŚCI PODEJMOWANIA NA RZECZ RODZIN WSZELKIEJ DZIAŁALNOŚCI WŁAŚCIWEJ ŚWIECKIM CZŁONKOM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO DĄŻENIEM STOWARZYSZENIA JEST W SZCZEGÓLNOŚCI: 1 \) UMOCNIENIE INSTYTUCJI RODZINY, JAKO PODSTAWOWEJ KOMÓRKI SPOŁECZEŃSTWA I KOŚCIOŁA, 2 ) UTRWALANIE ZASADY JEDNOŚCI I NIEROZERWALNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, BĘDĄCEGO FUNDAMENTEM WSPÓLNOTY RODZINNEJ, 3 ) KSZTAŁTOWANIE SPOŁECZNYCH, GOSPODARCZYCH I POLITYCZNYCH WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ZASPOKAJANIU POTRZE0011 RODZINY ORAZ WŁAŚCIWEMU WYPEŁNIANIU JEJ MISJI WOBEC SPOŁECZEŃSTWA I KOŚCIOŁA, 4 ) WCIELANIE NAUKI KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO DO WSPÓLNOT POZARODZINNYCH. DO ZADAŃ STOWARZYSZENIA NALEŻY: 1 . KSZTAŁTOWANIE KATOLICKICH POSTAW I ZACHOWAŃ WOBEC MAŁŻEŃSTWA I RODZINY ORAZ INNYCH INSTYTUCJI ŻYCIA SPOŁECZNEGO, POLITYCZNEGO I GOSPODARCZEGO, 2 . DZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY ŻYCIA I ZDROWIA ORAZ ŚRODOWISKA NATURALNEGO CZŁOWIEKA, 3 . DZIAŁALNOŚĆ KRAJOZNAWCZA, ORGANIZACJA WYPOCZYNKU ORAZ PRACA WYCHOWAWCZA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY, 4 . DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA ORAZ POMOC OFIAROM KATASTROF, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, KONFLIKTÓW ZBROJNYCH I WOJEN W KRAJU I ZA GRANICĄ, 5 . ZABIEGANIE O REALIZOWANIE PRZEZ WSZYSTKIE WŁADZE PUBLICZNE POLITYKI PRORODZINNEJ W STANOWIENIU PRAWA ORAZ W PROGRAMACH GOSPODARCZYCH, SPOŁECZNYCH I KULTURALNO - WYCHOWAWCZYCH, 6 . ZABIEGANIE O POWSZECHNĄ AKCEPTACJĘ SPOŁECZNĄ KARTY PRAW RODZINY PRZEDŁOŻONEJ PRZEZ STOLICĘ APOSTOLSKĄ ORAZ DĄŻENIE DO JEJ PEŁNEGO RESPEKTOWANIA PRZEZ WSZYSTKIE INSTYTUCJE SPOŁECZNE I POLITYCZNE, 7 . PODEJMOWANIE INICJATYW POLITYCZNYCH, SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH DLA OSIĄGNIĘCIA CELÓW STOWARZYSZENIA, 8 . DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓ0011 NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN, 9 . PODEJMOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, 10 . DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, EDUKACJI, OŚWIATY, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, 11 . UPOWSZECHNIANIE KULTURY, SZTUKI I PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ, 12 . INICJOWANIE I CZYNNE WSPIERANIE WSZELKICH FORM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ, 13 . PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU DO REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję