Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 . Niesienie pomocy społecznej. w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 1 a. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej. 2 . Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 3 . Działalność charytatywna. 4 . Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 5 . Ochrona i promocja zdrowia. 6 . Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 7 . Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. 8 . Działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. 9 . Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży. 10 . Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. 11 . Turystyka i krajoznawstwo. 12 . Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym. 13 . Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. 14 . Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 15 . Promocja i organizacja wolontariatu. 16 . Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. 17 . Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 18 . Integracja międzypokoleniowa.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000038831
  • e-mail: pseniorow@gmail.com
  • Telefon: 608783608
  • Adres: UL. KRASZEWSKIEGO 2, 50-229 WROCŁAW

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję