Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Stowarzyszenia są: 1 . Dążenie do gospodarczego i kulturalnego rozwoju Warszawy i przyczynianie się do stałej poprawy warunków życia jej mieszkańców poprzez działania w zakresie: - pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom najuboższym, będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz działalności charytatywnej, - ochrony i promocji zdrowia, - pomocy osobom niepełnosprawnym, - pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, - porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, - ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, - działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, - pomocy grupom społecznym i zawodowym, - wspierania edukacji. 2 . Dążenie do rozwoju wspólnot i społeczności warszawskiej, zwłaszcza poprzez kształtowanie stosunków międzyludzkich opartych o życzliwość i solidarność, wychowywanie młodzieży w duchu szacunku dla Państwa, prawa i demokracji oraz poprzez działania w zakresie: - pielęgnowania tradycji narodowych i polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej, - nauki, edukacji, oświaty i wychowania, - wypoczynku dzieci i młodzieży oraz krajoznawstwa, - kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury, - rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, - upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich i rozwoju demokracji, - działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję