Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe Fundacji: 1 ) pomoc społeczna, ochrona i promocja zdrowia, edukacja, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, ochrona środowiska i zabytków, rozwój gospodarki i nauki ze szczególnym uwzględnieniem kompleksu rolno- spożywczego, w tym finansowanie i udział we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych w tych dziedzinach, 2 ) finansowanie działalności badawczo-rozwojowej w zakresie techniki i technologii produkcji rolniczej, ochrony roślin i przetwórstwa rolno- spożywczego, 3 \) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym popularyzacja tenisa stołowego jako masowej dyscypliny sportu oraz działanie na rzecz rozwoju tenisa stołowego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z małych ośrodków gminnych, 4 ) działalność na rzecz pomocy niepełnosprawnym, pomocy zakładom pracy chronionej oraz zakładom aktywności zawodowej, 5 ) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 6 ) działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, 7 ) krajoznawstwo oraz organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, 8 ) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 9 ) działalność proekologiczna, 10 \) organizacja i promocja wolontariatu 11 ) działalność charytatywna, 12 ) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 13 ) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 14 \) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, 15 \) udzielanie wszechstronnej pomocy osobom prawnym i fizycznym w zakresie określonym w ust. 1 – 14 .

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję