Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; - zrzeszenie inwalidów narządów ruchu dla poprawy ich warunków życiowych i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, edukacyjnym, kulturalnym i sportowym. - wyzwalanie inicjatyw w kierunku wszechstronnej rehabilitacji, - szeroko pojęta integracja, - pomoc poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych a) współdziałanie z terenowymi organami administracji, samorządem terytorialnym, innymi stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, instytucjami, związkami zawodowymi itp. w szeroko pojętej rehabilitacji zawodowej, społecznej i zdrowotnej osób niepełnosprawnych, b) udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia i osobom nie zrzeszonym w sprawach dotyczących życia codziennego, finansowej, porad prawnych, informacji nt. praw i obowiązków osób niepełnosprawnych oraz interwencji w urzędach i instytucjach, c) organizowanie imprez, konferencji, sympozjów, szkoleń i prezentacji oraz prowadzenie działań informacyjno-uświadamiających zmierzających do integracji niepełnosprawnych w społeczeństwie, d) uczestniczenie w pracach dotyczących projektowania i opiniowania ustaw oraz uchwał a także innych działań na rzecz osób niepełnosprawnych, e) ujawnianie barier społecznych, organizacyjnych, architektonicznych, komunikacyjnych i innych ograniczających kontakt inwalidów narządu ruchu ze środowiskiem, f) podejmowanie działań mających na celu tworzenia miejsc pracy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu zgodnie z ich możliwościami fizycznymi, kwalifikacjami i zainteresowaniami, g) możliwość prowadzenia działalności wydawniczej i gospodarczej służącej realizacji celów statutowych. h) działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, i) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, j) rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności społecznej obywateli.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000036699
  • e-mail: rdzik@poczta.fm
  • Telefon: 888977686
  • Adres: UL. ŚNIADECKICH 15, 38-200 JASŁO

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję