Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Stowarzyszenia jest sfera zadań publicznych uznana za działalność pożytku publicznego, obejmująca: I. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej - w tym m.in.: 1 ) Rozwijanie świadomości regionalnej, narodowej i europejskiej. 2 ) Kształtowanie wizerunku Polski i Dolnego Śląska. 3 ) Rozwijanie zainteresowania aktualną rzeczywistością społeczną i polityczną, celem ułatwienia zainteresowanym uczestniczenia w aktywnym i efektywnym życiu publicznym regionu, kraju, Europy i świata. 4 \) Promowanie kultury regionalnej i polskiej. 5 ) Rozwijanie tożsamości lokalnych. 6 ) Działania na rzecz mniejszości i integracji społecznej. II. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 0374 w tym m.in.: Propagowanie wzorców europejskiej demokracji lokalnej. III. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 0374 m.in.: Rozwijanie świadomości ekonomicznej i popieranie przedsiębiorczości. IV. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. V. Naukę, edukację, oświatę i wychowanie0374 w tym m.in.: 1 . 0źukację międzykulturową. 2 . Inicjowanie wszelkich form aktywności młodzieży. 3 . Rozwój osobisty i zawodowy Członków Stowarzyszenia. VI. Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji 0374 w tym m.in.: 1 . Inicjowanie i wspieranie inicjatyw kulturalnych. VII. Ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego – w tym m.in.: Wspieranie działań związanych z ochroną środowiska naturalnego. VIII. Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji I0079. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 0374 w tym m.in.: 1 . Tworzenie płaszczyzn dla poznania i porozumienia narodów Wschodu i Zachodu Europy. 2 . Dążenie do likwidacji barier utrudniających kontakty i porozumienie pomiędzy narodami Europy. 0079. Promocję i organizację wolontariatu 0079I. Propagowanie aktywności ruchowej i zdrowego trybu życia 0079II. Propagowanie i rozwój alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów i konfliktów. W szczególności negocjacji i mediacji.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję