Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) prowadzenie publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrowicach 2 \) prowadzenie niepublicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego; 3 ) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 4 ) działalności charytatywnej; 5 ) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 6 ) działalności na rzecz mniejszości narodowych; 7 \) ochrony i promocji zdrowia; 8 ) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 9 ) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 10 ) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 11 ) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 12 ) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 13 ) nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 14 ) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 15 \) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 16 \) upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 17 ) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 18 ) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; 19 ) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję