Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

I. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie: 1 . Współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, instytucjami, placówkami służby zdrowia, organizacjami politycznymi i społecznymi, zakładami pracy, szkolnictwem itp., 2 . Popularyzowanie idei Stowarzyszenia, 3 . Gromadzenie i właściwe dysponowanie posiadanymi zasobami finansowymi, pochodzącymi ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, dotacji państwowych i społecznych oraz prowadzonej działalności gospodarczej, 4 . Podejmowanie akcji społecznych, 5 . Współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i placówkami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, 6 . Organizowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych zjazdów, narad, szkoleń, konferencji i seminariów, 7 . Organizowanie i prowadzenie warsztatu terapii zajęciowej, zakładu aktywności zawodowej, hosteli, mieszkań chronionych, 8 . Organizowanie imprez integracyjnych, kulturalnych, sportowych, turystycznych oraz turnusów rehabilitacyjnych, 9 . Prowadzenie zajęć integracyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 10 . Prowadzenie indywidualnej i grupowej rehabilitacji ruchowej, logopedycznej, pedagogicznej i psychologicznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych, 11 . Pomaganie osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w zakresie doradztwa w sprawach związanych z niepełnosprawnością, 12 . Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej w zakresie uznania praw osób niepełnosprawnych do pełnej integracji ze społeczeństwem, 13 . Organizowanie pomocy z udziałem wolontariatu, 14 . Ochronę i promocję zdrowia. II. Zakres prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego: 1 . Działalność statutowa stowarzyszenia prowadzona w sferze pożytku publicznego, 2 . Sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych, 3 . Działalność w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji, 4 . Wynajem samochodu i pomieszczeń Stowarzyszenia, 5 . Stowarzyszenie może przeznaczyć do licytacji rzeczy lub przedmioty pozyskane od darczyńców w trakcie okazjonalnych imprez.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję