Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) prowadzenie działalności charytatywnej i pomocowej w zakresie: a) jadłodajni dla ubogich, schroniska, ogrzewalni dla bezdomnych, banku żywności, (0359) banku chleba, ośrodka kolonijnego, (0359), b) udzielania pomocy rzeczowej, żywnościowej i finansowej (0359) c) udzielania pomocy dzieciom i młodzieży poprzez m. in. prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, \(…\) 2 \)prowadzenie profilaktyki i opieki zdrowotnej dla bezdomnych, bezrobotnych i ubogich, \(…\) poradnictwa \(…\) w zakresie zdrowia, opieki, profilaktyki zdrowotnej i w zakresie uzależnień, 3 )podejmowanie działań w obszarze walki z przemocą oraz udzielanie pomocy ofiarom przemocy, a także działania na rzecz ochrony praw kobiet, 4 ) prowadzenie działań (0359) na rzecz integracji i reintegracji społeczno 0374 zawodowej osób z obszaru wykluczenia \(…\) bezrobotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży oraz organizowanie klubów i centrów integracji społecznej, 5 ) inicjowanie i organizowanie działalności młodzieżowej, w tym: (0359) w zakresie organizacji imprez kulturalnych, turystycznych, sportowych i rekreacyjnych, zajęć szkoleniowych oraz imprez edukacyjnych i formacyjnych, \(…\) 6 ) prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, bezdomnych, bezrobotnych, dzieci, młodzieży, seniorów, kobiet w ciąży \(…\) 7 ) prowadzenie działań profilaktycznych i pomocowych w obszarze uzależnień i zagrożeń patologiami społecznymi, (0359) 8 ) inicjowanie działań w zakresie integracji europejskiej oraz organizowanie imprez międzynarodowych w zakresie szeroko rozumianej działalności charytatywnej, pomocowej i społecznej, 9 ) prowadzenie (0359) działalności obywatelskiej, (0359) 10 )prowadzenie zbiórek rzeczowych i środków pieniężnych, przyjmowanie darowizn pieniężnych, rzeczowych i majątkowych, 11 )tworzenie agend gospodarczych umożliwiających prowadzenie działalności podstawowej, 12 )prowadzenie działań w zakresie promocji i organizacji wolontariatu, 13 )prowadzenie działań na rzecz mniejszości narodowych, 14 )organizowanie i udzielanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen, (0359) 15 )prowadzenie działań na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, (0359) 16 )podejmowanie działań na rzecz wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, 17 )prowadzenie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (0359) 18 ) inicjowanie i realizacja działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą, 19 )podejmowanie i inicjowanie działań pomocowych, na rzecz umacniania rodziny, trwałości małżeństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw rodziny, 20 ) inicjowanie i prowadzenie działań w zakresie: a) rzecznictwa na rzecz organizacji pozarządowych, (0359) b) wzmocnienia sektora ekonomii społecznej, (0359) 21 )wspieranie, realizacja i promocja działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska ,dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego, historycznego, \(…\) 22 ) prowadzenie działań z zakresu: a) turystyki i krajoznawstwa, (0359) 23 \) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, \(…\) 24 ) prowadzenie działań inwestycyjnych (0359) 25 ) prowadzenie działalności na rzecz ochrony zdrowia (0359) 26 ) prowadzenie działań z zakresu kultury(0359) 27 ) przeciwdziałanie ubóstwu, niedożywieniu oraz podejmowanie działań w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych i rozwojowych \(…\) 28 ) prowadzenie działań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję