Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej. W zakres działalności: 1 . nieodpłatnej wchodzą zadania: a) współpraca ze stowarzyszeniami, jednostkami oświatowymi, zdrowotnymi, instytucjami życia publicznego oraz fizycznymi; b) działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, rodzinom dysfunkcyjnym, ofiarom przemocy, ofiarom przestępstw, ofiarom wypadków komunikacyjnych, ich rodzinom, potrzebującym wsparcia oraz wyrównania szans tych rodzin i osób; c) działalność charytatywna; d) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, psychicznie chorych, w tym rehabilitacyjna; e) działania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym poprzez tworzenie funduszu stypendialnego, działalność szkoleniową, doradczą, profilaktyczną, opiekuńczo 0374 wychowawczą, terapeutyczną oraz informacyjną, edukacyjną kierowaną do grup zawodowo i społecznie zajmującymi się problemami rodzinnymi, wychowawczymi i pomocowymi; f) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; g\) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; h) działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; i) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; j) upowszechnienie i ochrona kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; k) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; l\) promocja i organizacja wolontariatu m) współpraca z władzami państwowymi i samorządowymi oraz instytucjami realizującymi pokrewne zadania; n\) utrzymywanie kontaktów z innymi towarzystwami o podobnym działaniu za granicą. 2 . odpłatnej, w przypadku posiadania niewystarczającej ilości środków statutowych przeznaczonych na pokrycie kosztów działań wchodzą zadania wyszczególnione w pkt 1 : „b”, „d”, „e”, „g”, „h”.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję