Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . 0źukacja, oświata i wychowanie dzieci i młodzieży i dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych. 2 . Aktywizacja społeczna, zawodowa i ekonomiczna młodzieży. 3 . Współudział w tworzeniu systemu i warunków kształcenia ogólnego i zawodowego. 4 . Organizacja systemu instytucji kształceniowych i opiekuńczych. 5 . Profilaktyka i rozwiązywanie problemów patologii wśród dzieci i młodzieży. 6 . Pomoc socjalna dla młodzieży niedostosowanej i zaniedbanej społecznie. 7 . Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie opieki społecznej, socjalnej i zawodowej młodzieży. 8 . Tworzenie warunków rozwoju kulturalnego, wypoczynku i rekreacji młodzieży. 9 . Tworzenie polityki uzupełniającej w zakresie walki z bezrobociem wśród młodzieży. 10 . Wspieranie wszelkich inicjatyw rozwoju ochotnictwa pracy i wychowania w procesie pracy. 11 . Wspieranie działalności wychowawczej młodzieży skupionej w Ochotniczych Hufcach Pracy. 12 . Tworzenie warunków do przystosowania społecznego i zawodowego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 13 . Stworzenie warunków dla właściwej opieki postpenitencjarnej w stosunku do młodzieży wymagającej takiej opieki. 14 . Nawiązywanie i realizowanie wymiany zagranicznej młodzieży, organizacja praktyk zawodowych w innych państwach. 15 . Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję