Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Podstawowym celem Centrum jest prowadzenie edukacji, rehabilitacji i wsparcia w kierunku przystosowania osób niesłyszących i innych osób z wadą słuchu do życia społecznego i zawodowego oraz propagowanie i rozwijanie sportu wśród swoich podopiecznych. Pozostałe cele Centrum to: 1 . Organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjno - oświatowej, kulturalnej, zawodowej, społecznej i medycznej w środowisku osób niesłyszących i ich rodzin. 2 . Organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej w różnych formach szkol-nych i pozaszkolnych, w tym w zakresie języka migowego. 3 . Upowszechnianie wśród niesłyszących -głuchych- wychowania fizycznego i sportu. 4 . Organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej w różnych formach szkol-nych i pozaszkolnych, w tym w zakresie języka migowego. 5 . Podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie bezrobociu. Aktywizacja zawodowa niesłyszących i ich rodzin. 6 . Propagowanie w społeczeństwie problemów rehabilitacji inwalidów słuchu. 7 . Promowanie działań ekologicznych i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 8 . Udzielanie wszechstronnej pomocy we wszystkich sprawach życiowych niesłyszącym pozostającym bez pracy i zagrożonych ubóstwem. 9 . Prowadzenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego. 10 . Zapobieganie społecznemu wykluczeniu osób zagrożonych patologią społeczną oraz stwarzanie warunków prowadzących do reintegracji i rehabilitacji społecznej oraz zawodowej niesłyszących. 11 . Organizowanie i prowadzenie wolontariatu. 12 . Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów. 13 . Ochrona i promocja zdrowia. 14 . Działalność na rzecz integracji. 15 . Rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych. 16 . Rozwijanie działalności w zakresie kultury, sztuki i turystyki.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję