Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Towarzystwa jest prowadzenie działalności statutowej na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa, a w szczególności: 1 ) upowszechnianie wiedzy o skutkach używania środków psychoaktywnych, 2 ) udzielanie pomocy młodzieży zagrożonej patologią społeczną, 3 ) praca na rzecz osób uzależnionych, nosicieli wirusa HIV i chorych na AIDS, 4 \) niesienie pomocy charytatywnej osobom biednym, bezdomnym i innym potrzebującym. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez: 1 \) prowadzenie akcji kulturalnej i rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych i chorych, 2 ) prowadzenie zakładów i placówek opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych lub zagrożonych nałogiem, 3 ) prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej w zakresie promocji zdrowia, 4 ) organizowanie i wykonywanie świadczeń zdrowotnych w systemie opieki całodobowej w zakresie uzależnienia od środków i substancji psychoaktywnych, w tym nosicieli wirusa HIV i chorych na AIDS, 5 \) organizowanie i wykonywanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie porad diagnostycznych i porad terapeutycznych, 6 ) opracowywanie i wdrażanie programów profilaktycznych, leczniczo- rehabilitacyjnych i readaptacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin, 7 \) organizowanie i wykonywanie opieki postrehabilitacyjnej, 8 ) współudział w inicjowaniu i prowadzeniu działań na rzecz zapobiegania narkomanii i innym uzależnieniom, 9 ) współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Towarzystwa, 10 ) współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi, 11 ) współpracę i wzajemną pomoc członków Towarzystwa, 12 ) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Towarzystwa, 13 ) prowadzenie działalności integrującej podopiecznych i członków Towarzystwa, poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję