Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest rehabilitacja lecznicza, społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, a w szczególności osób z autyzmem poprzez podejmowanie zespołu działań organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych zmierzających do osiągnięcia przy aktywnym uczestnictwie tych osób możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania , jakości życia i integracji społecznej. 2 . Inne cele Stowarzyszenia to : 1 ) Działalność na rzecz poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych, a szczególnie osób z autyzmem. 2 ) Czuwanie nad przestrzeganiem praw i uprawnień osób niepełnosprawnych i z autyzmem. 3 ) Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych poprzez ich rehabilitację zawodową i społeczną. 4 ) Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom i opiekunom prawnym bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. 4 a\) Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek edukacyjnych w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 4 b) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, mające na celu stymulowanie psychoruchowego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone z dzieckiem i jego rodziną. 4 c\) Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny 5 ) Działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych , oraz ich rodzin. 6 ) Ochrona i promocja zdrowia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej , w tym przede wszystkim osób z autyzmem.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję