Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Towarzystwa jest: 1 ) Prowadzenie I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego "Bednarska", Społecznego Gimnazjum nr 20 , Wielokulturowego Liceum Humanistycznego im. Jacka Kuronia, Społecznego Gimnazjum "Startowa", Społecznego Gimnazjum "Hispaniola", Bednarskiej Szkoły Podstawowej i Bednarskiej Szkoły Realnej, utworzonych przez Towarzystwo, działających jako wyodrębnione organizacyjnie i ekonomicznie podmioty. Szkoły tworzą Zespół Społecznych Szkół Ogólnokształcących "Bednarska" im. Maharadży Jam Saheba Dig01c0ijay Sinhij, zwany dalej Zespołem, który nie naruszając autonomii szkół koordynuje ich działalność dydaktyczno- wychowawczą i może wspomagać wspólne przedsięwzięcia. Zadania szkół i zadania Zespołu określają ich statuty. Zasady Wychowawcze realizowane w szkołach sformułowane są w Konstytucji Rzeczpospolitej Obojga Terytoriów oraz w dokumencie "Idee wychowawcze I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum". 2 ) Zapewnienie prowadzonym przez siebie szkołom warunków do realizacji zadań statutowych. 3 ) Popularyzowanie koncepcji zakładania i prowadzenie niepublicznych szkół autorskich poprzez działalność wydawniczą, organizację kursów, szkoleń i informowanie o podejmowanych działaniach. 4 \) Inicjowanie, propagowanie i doskonalenie autorskich programów oświatowych i wychowawczych mający na celu edukację w duchu zasad społeczeństwa obywatelskiego. 5 ) Kształtowanie w uczniach życzliwości, tolerancji i wrażliwości wobec innych w myśl idei wychowawczych przyjętych przez szkołę, o których mowa w pkt. 1 .

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję